Toelatingsvoorwaarden ?

26 juni 2017

Wie komt in aanmerking?

Een persoon/familie met een laag inkomen en geen eigenaar van een woning is tenzij er zware uitzonderingen zijn.

Mensen die door een Ocmw instantie, CAD of Psychisch ondersteunende instantie verwezen zijn zoals een Reling.

Er staat geen beperking op het aantal huisdieren die er mogen zijn op het moment van de hulpvraag. We staan er echter op dat er tijdens de periode van onze tussenkomst geen huisdieren bijkomen. Is dit toch het geval, mogen wij alle hulp stopzetten. Er kan nooit hulp gevraagd worden voor de verzorging van deze dieren.

Wat zijn de maximumbedragen qua inkomen?

 

  • Een alleenstaande persoon met een maandinkomen lager of gelijk aan 1041,00€

  • Een alleenstaande gepensioneerde met een maandinkomen lager of gelijk aan 1105,00€

  • een koppel of gezinshoofd met een maandinkomen lager of gelijk aan 1388,00€

  • Een gepensioneerd koppel met een inkomen lager of gelijk aan 1474,00€

  • indien men 2 opeenvolgende maanden het Dierenvoedselpakket niet komt ophalen wordt men geschrapt van de lijst.

  • Indien men op afgesproken dag de klaargezette goederen niet komt ophalen zonder ons op de hoogte te brengen verspeeld men deze bedeling.

Opmerking:

In bepaalde gevallen kunnen mensen met een inkomen dat hoger ligt dan de maximum toegelaten inkomensgrens ook bij ons terecht onder de volgende voorwaarden:

  • indien er vaste dokters- of apothekerskosten zijn ten gevolge van een langslepende ziekte – deze personen moeten een attest voorleggen van hun ziekenkas evenals het bewijs (opgesteld door de dokter of apotheker) van de kosten veroorzaakt door de ziekte.

  • indien er schulden worden afbetaald via een schuldbemiddelaar – deze personen moeten een document van hun advocaat/raadgever voorleggen met de exacte bedragen.

Elke situatie is anders, dat beseffen wij maar al te goed. Indien u niet in aanmerking komt voor steun volgens deze voorwaarden, mag u ons steeds een gemotiveerde hulpvraag bezorgen en zijn wij ten allen tijde bereid uw aanvraag te bekijken.